Cenník

V prípade, že chcete rezerváciu zrušiť, je potrebné to oznámiť 24hod dopredu, v opačnom prípade je zákazník povinný uhradiť celú sumu služby, ktorá bola objednaná.


Sme otvorení od 10:00 - do 16:00 pre verejnosť

Pre objednaných sme tu od 9:00 - do 18:00

Služba Cena
Jazdecká hodina - 45min * 10 €
Vychádzka v kroku 10 €
Jazdecká hodina + starostlivosť - 60min 15 €
Vychádzka - pokročilý 15 €
Vychádzka na poníkovi * 10 €
Vozenie na poníkovi 2 € / 1 dieťa
Permanentka - 10 jázd (5% zľava) 95 €
Jazdecký krúžok - platí sa každý mesiac 35 €

* Obľúbené služby našich zákazníkov

Zapožičanie jazdeckých potrieb (helma, bičík a pod.) je bezplatné.Jazdecká hodina

Ide o jazdeckú hodinu v trvaní 45min pričom jazdec jazdí pod dohľadom inštruktora. Hodiny prebiehajú na jazdiarni vnútri areálu. Bližšie informácie o jazdeckých hodinách nájdete v sekcii jazdecká škola.

jazdecka hodina jazdecka hodina

Vychádzka v kroku

Ponúkame možnosť vychádzky do prírody s peším doprovodom inštruktora. Prechádzka na koni trvá 30min. Takejto vychádzky sa môže zúčastniť len jazdec, ktorý je schopný ovládať koňa v kroku aj v kluse, hoci na tejto vychádzke sa ide len krokom.

Jazdecká hodina + starostlivosť

Je dôležité vedieť jazdiť, no rovnako dôležité je vedieť sa o koňa postarať, narábať s ním a pripraviť si ho na jazdu. Jazdci sú často už pokročilí, no máloktorí vedia ako sa správne pripína sedlo, češe kôň či ako ho správne viesť. Prvú časť tejto služby tvorí práve starostlivosť a všetko s tým spojené pričom druhú polovicu hodiny tvorý samotná výuka jazdy.

Vychádzka - pokročilý

Tento typ vychádzky je určený pre skúsenejších jazdcov v trvaní 60min. Inštruktor sprevádza jazdca pričom sa na koni jazdí v rôznych chodoch nielen v kroku.

Vozenie na poníkovi

Tí najmenší sa môžu povoziť na našom poníkovi. Vozenie väčšej skupiny detí (škôlky, tábory, výlety) je možné dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Vychádzka na poníkovi

Okrem vozenia na jazdiarni je možné vziať Vaše dieťa na prechádzku po okolitej prírode na našom poníkovi. Vychádzka trvá 30min a poník je vedený na vôdzke. Vychádzka je vhodná skôr pre deti, ktoré už aspoň párkrát sedeli na poníkovi a nemajú z jazdy strach.

Permanentka

Zahŕňa 10 jazdeckých hodín, pričom termíny jednotlivých jázd sa objednávajú individuálne. Výhodou permanentky je 5% zľava.